Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare och stabilare upplevelse rekommenderar vi att ni uppgraderar den.

Kennelhosta hos hundar

Löss hos hundar
Vanligt bland hundar som är i kennel eller på hunddagis

Kennelhosta, eller canine infectious tracheobronchitis, är en vanlig sjukdom hos hundar som orsakas av en infektion i luftrören och bronkierna. Sjukdomen är vanligast hos hundar som lever i täta miljöer, som kennlar eller hunddagis, men kan också smitta från hund till hund vid direktkontakt eller genom förorenade utrymmen eller föremål. Symptomen på kennelhosta kan variera, men de vanligaste är hosta, snuva och andfåddhet. Hostan kan vara djup och hackig, och ibland kan det komma upp slem eller blod. Andfåddheten kan vara mer uttalad vid fysisk ansträngning eller vid kallt väder. Andra symtom kan också inkludera feber, nedsatt aptit och trötthet. Diagnosen kennelhosta ställs oftast genom att veterinären undersöker hunden och tar röntgenbilder av lungorna. Det finns också blod- och slemprover som kan hjälpa till att bekräfta diagnosen.


Behandling av kennelhosta

Behandlingen av kennelhosta kan variera beroende på svårighetsgraden av sjukdomen och hur allvarligt hunden är drabbad. Mjuka kortikosteroider, antibiotika och hostdämpande medicin kan användas för att lindra symtomen och förbättra luftvägarnas hälsa. Om hunden är mycket andfådd kan den behöva syrgas eller sjukhusvistelse för att få luftvägarna att öppna sig.
Det är viktigt att isolera hunden från andra djur under behandlingen för att minimera risken för smittspridning. Det är också viktigt att följa veterinärens råd noga och att ge medicinerna på rätt sätt och i rätt dos.


Förebyggande åtgärder

För att förebygga kennelhosta är det viktigt att hålla hundens luftvägar fria från föroreningar och att undvika att låta hunden andas in damm eller rök. Det är också bra att vaccinera hunden mot kennelhosta, särskilt om den är i riskgruppen för att få sjukdomen (till exempel om den bor i en kennel eller har mycket kontakt med andra hundar).

Kontakta alltid vetrinär om du är osäker på din hunds hälsotillstånd

Ingen hunddagisvistelse under symtom tiden (ca 2 veckor)

Oftast krävs ingen medicinsk behandling. (Rådgör alltid med din veterinär)

Smittar vid direktkontakt, droppsmitta samt ifrån föremål som den smittade hunden varit i kontakt med.

Håll din hund vaccinerad mot kennelhosta. Vaccination mot kennelhosta ska göras varje år.